Sociale & medische hulp

Asistencia Medica

Al onze leerlingen worden begeleid door Lidia, onze maatschappelijk werkster op school, die ervoor zorgt dat leerlingen die steun nodig hebben deze ook daadwerkelijk krijgen.

In overleg met de directie en de sociaal assistente in Guatemala wordt van een deel van onze leerlingen een kleine bijdrage als schoolgeld gevraagd. Deze gaat integraal naar het sociaal fonds van de school. Op die manier leggen we voorzichtig de eerste bouwstenen naar solidariteit, zo worden leerlingen in nood niet alleen geholpen door onze Belgische sponsors maar ook door de bijdrages van hun medeleerlingen.

Door het ontbreken van een degelijke sociale zekerheid in Guatemala zijn noodzakelijke ingrepen of behandelingen voor sommige van onze leerlingen te duur. Vaak worden ze hierdoor niet uitgevoerd of te lang uitgesteld hetgeen de situatie er alleen maar complexer op maakt.
Via het medisch fonds helpt ’t Mayakind met de medische behandelingen volledig of gedeeltelijk te betalen voor leerlingen van de school.

Prijs per maand:   5 euro
Prijs per jaar:        60 euro 
(Uw gift kost u in werkelijkheid slechts € 33 na een fiscale aftrek, € 27 korting ofwel 45% van de bijdrage)

WIL JE DIT FONDS STEUNEN?

Asistencia Social

Ook hier proberen we bij te springen waar nodig. Er wordt wel over gewaakt dat we de bevolking niet afhankelijk maken van onze steun. Financiële steun voor families kan maar is steeds beperkt in tijd!

De leefomstandigheden van de leerlingen zijn erg verschillend. Ons sociaal fonds helpt bij het ondersteunen van de allerarmsten. Dit kan gaan van maandelijkse familiale (financiële) hulp, aankoop van kledij, schoenen, een snack tijdens de speeltijd,… We streven ernaar dat elke leerling in goede omstandigheden kan studeren en dat onze leerlingen fier naar school kunnen.

Prijs per maand:   10 euro
Prijs per jaar:        120 euro
(Uw gift kost u in werkelijkheid slechts € 66 na een fiscale aftrek, € 54 korting ofwel 45% van de bijdrage)

WIL JE DIT FONDS STEUNEN?