Studiebeurzen

Onze school in Guatemala biedt onderwijs aan tot en met het derde middelbaar. In die periode zorgt ’t Mayakind van Nu ervoor dat alles aanwezig is wat de leerlingen nodig hebben.
Leerlingen die met succes hun derde middelbaar afgerond hebben, kunnen via een beurs verder studeren in betalende onderwijsinstellingen.
Op die manier zorgen we ervoor dat onze leerlingen een studierichting kunnen kiezen die past bij hun talent en dromen.
Per leerling en per gekozen studierichting wordt bekeken wat zijn of haar noden zijn.

Zo zorgen wij ervoor dat leerlingen met onvoldoende financiële middelen toch betalend hoger onderwijs kunnen volgen. We springen bij waar nodig, van busvervoer tot schoolmateriaal en inschrijvingsgelden.

Het gemiddelde bedrag dat wordt besteed aan een student die verder studeert, bedraagt ongeveer € 400 per jaar.

Wil jij een leerling laten verder studeren?

PADRINO XL WORDEN