Privacy gegevens

Klantgegevens

Door een verbintenis aan te gaan met ’t Mayakind van Nu staat de sponsor toe om zijn/haar gegevens te gebruiken voor administratie en beheer van het sponsorbestand ten einde betalingsaanvragen te kunnen opmaken en mailverkeer te kunnen doen met de klant.

’t Mayakind van Nu houdt zich aan de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Dit betekent dat de klant zijn persoonlijke gegevens ten allen tijde kan opvragen. De klant kan vragen om deze gegeven te corrigeren of zelfs geheel te verwijderen uit het klantenbestand van ’t Mayakind van Nu door een email te sturen naar jo@mayakind.be

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van ’t Mayakind van nu kan u steeds met ons contact opnemen via jo@mayakind.be

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker in het verleden heeft gedaan.
Cookies kunnen onder andere gebruikt worden voor:

  • het onthouden van loginnaam of instellingen;
  • het vergaren van surfinformatie (profiling);
  • het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie).

Het onthouden van loginnaam of instellingen

Drupal maakt hiervan gebruik voor het inloggen. Indien cookies uitgeschakeld zijn kan wel worden ingelogd maar dit gegeven kan niet worden vastgelegd en daarmee herkend bij het opvragen van een volgende pagina. Hierdoor lijkt het dan dat het inloggen niet gelukt is.

Het vergaren van surfinformatie (profiling)

Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant. Vanwege de privacyaspecten is het gebruik van cookies, dat zich veelal aan het oog van de internetgebruiker onttrekt, in deze situaties omstreden en hebben cookies een slechte naam gekregen.

Het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie)

Webpagina’s hebben geen geheugen. Een bezoeker die naar een volgende pagina gaat zal door de website worden beschouwd als een volledig nieuwe bezoeker. Sessiecookies door de website die u bezoekt worden gebruikt om bij te houden in welke volgorde u de pagina’s hebt bezocht zodat eenmaal gevraagde informatie niet steeds opnieuw hoeft te worden gegeven. Hiermee kan de website veel sneller doorlopen worden.

Ook deze vorm van cookies wordt door Drupal / de webserver gebruik gemaakt. Hierbij worden geen persoonlijke of tot de persoon of browser / computer gerelateerde gegevens vastgelegd.