School

Hier zijn we best fier op, onze school werd gebouwd zonder subsidies van de overheid. Ze is dus volledig eigendom van onze vzw. 
Zo zijn we van niemand afhankelijk en kunnen we in samenspraak met de plaatselijke bevolking de koers varen waarvan we overtuigd zijn dat ze ten goede komt van al onze leerlingen. 
Als onderwijsinstelling zijn we erkend door het ministerie van onderwijs in Guatemala. De diploma’s die we uitreiken zijn erkend om verder te studeren in andere scholen of universiteiten.

In totaal genieten er meer dan 500 leerlingen van kwaliteitsvol onderwijs. 
In Guatemala is het onderwijs anders geregeld dan in Vlaanderen. Leerlingen komen halve dagen naar school. 
In de voormiddag komen de leerlingen van de lagere school en in de namiddag de leerlingen van het middelbaar (tot en met het derde middelbaar). Het schooljaar begint in januari en eindigt eind oktober. Dan hebben ze net zoals hier twee maanden welverdiende vakantie.

Bij de kleuters (die zes jaar worden binnen het jaar) zijn er twee klassen. Preprimaria A en B. 
In de Primaria (of lagere school) zijn er van elk leerjaar twee klassen, een A en een B klas. Hier zijn er net zoals bij ons zes leerjaren.

In het Básico of lager middelbaar zijn er drie leerjaren, ook hier elk met een A en een B klas. Deze leerlingen komen verplicht in uniform naar school.

Na het derde middelbaar kunnen de leerlingen verder studeren in specifieke richtingen met een studiebeurs. In deze periode kunnen de leerlingen ervoor kiezen om zich verder voor te bereiden op een studie aan de universiteit of zichzelf klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Onze school
Onze school