""

Padrino XL

Als padrino XL steun je een leerling die na een succesvolle tocht door onze school verder studeert met een beurs in betalende instellingen in omliggende steden.
Op die manier hebben onze leerlingen een uitgebreide keuze en krijgen ze alle kansen om hun talent optimaal te ontplooien.

Je financiële bijdrage van € 1,5 per dag wordt gebruikt voor het betalen van zijn of haar studiekosten.
Maandelijks ontvangen de leerlingen een budget voor het betalen van onder andere maandelijks collegegeld, transport naar de school enz. Is de totale studiekost hoger dan je bijdrage als padrino XL? Geen probleem hoor, dan heb je de keuze: ofwel pas je het resterende bedrag zelf bij, ofwel springt ons Fondo Carrera bij.

’t Mayakind van Nu zorgt via een lokale studentencoach voor de opvolging van deze leerlingen. Enkel bij een positieve evaluatie ontvangt de student financiële steun voor een volgende periode.

Prijs per maand
€ 45 (€1,5 per dag)
Prijs per jaar
€ 540

KRIJGT MIJN PETEKIND MIJN BIJDRAGE?

Dat hangt ervan af, sponsor je een leerling die lessen volgt in onze school, het Liceo Nuevo Horizonte (voor leerlingen tot het derde middelbaar) of ben je sponsor van een beursstudent (leerlingen na het derde middelbaar)?

Als Padrino XL gaat je geld wel (gedeeltelijk) naar de leerling. Afhankelijk van de aangetoonde studiekost en de eigen financiële mogelijkheden van de leerling wordt een bepaalde studiebeurs toegekend.
Zo krijgen sommige leerlingen meer quetzals (de plaatselijke munt in Guatemala) dan de bijdrage van hun padrino XL, dit is het geval bij duurdere studies zoals verpleegkunde, terwijl andere wat minder krijgen dan de bijdrage van hun padrino XL (zoals bijvoorbeeld de studie boekhouden). 
Ook hier laten we het systeem van solidariteit gelden, wat er over is bij de ene gaat naar diegene die te weinig heeft. Op die manier proberen we zoveel mogelijk leerlingen een studiekeuze te maken maken die het best past bij hun talent.
 

KAN IK IN CONTACT KOMEN MET MIJN PETEKIND?

Een keer en briefje schrijven of je kinderen een tekening laten opsturen naar Guatemala. Als je dat wenst kan er een leuke band ontstaan tussen jou en je petekind. Briefwisseling opstarten met je petekind is natuurlijk niet verplicht. Sommige peetouders schrijven liever niet en dat is helemaal oké.

Wil je schrijven?
Hou er dan rekening mee dat...

 • jouw brief of antwoord niet via de gewone post verstuurd kan worden. De post in Guatemala is een echte ramp, eigenlijk werkt ze niet echt. Brieven komen soms aan na … twee jaar. ’t Mayakind van Nu verstuurd twee keer per jaar via koerier (of in onze koffer) een pakket met jullie brieven naar Guatemala. Jouw briefje kan mee in maart of in September/oktober.
  Brieven kunnen opgestuurd worden naar ’t Mayakind van Nu – Kastanjeweg 33 – 310 Keerbergen
  Via onze nieuwsbrieven wordt je eveneens geïnformeerd over deze momenten.
 • je nooit 100% zekerheid hebt op een antwoord. De meeste kinderen zijn het niet gewoon om brieven te schrijven, of ze zijn nog te jong om te kunnen schrijven. Maar wij garanderen dat alle briefjes bij je petekind aankomen en we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat er een antwoord komt
 • ze ginder geen Nederlands begrijpen. “No hay problemas”, zeggen wij daarop. Wij hebben de geknipte mensen die met veel plezier jouw brief of kaartje vertalen.
 • ze in Guatemala zijn ze zéér gelovig, bij een briefje is de kans groot dat je ook een berg zegeningen van god krijgt.

Enkele tips om te schrijven:

 • Stuur foto’s van je gezin of postkaartjes met leuke dingen uit België (Atomiun, het paleis, je dorp). Op die manier maakt je petekind kennis met ons land, onze cultuur en gewoontes. Foto's en kaartjes zijn immers een eenvoudige manier om te communiceren met kinderen en krijgen vaak een special plaats in het huis van de familie die je sponsort.
 • Hou je schrijven eenvoudig. In Guatemala zijn ze het niet gewoon om briefjes te schrijven. Schrijf bijvoorbeeld over jezelf, jouw familie, werk, leven. Geef wat uitleg over het weer in België. Heb je kinderen? Laat ze dan gerust meeschrijven of laat ze een tekening maken.
 • Wees ook voorzichtig met foto’s van op het strand of aan het zwembad. Foto’s met teveel naakt worden soms als onzedig ervaren. In Guatemala zie je nu eenmaal weinig bikini’s (de mannen dragen bijvoorbeeld ook geen korte broeken).
 • Vermeld nooit jouw adres. Alle post wordt ontvangen en verstuurd via ‘t Mayakind van Nu. We doen dit uit voorzichtigheid. Zo willen we vermijden dat kinderen of hun familie individuele gunsten zouden vragen aan hun padrinos, wat niet de bedoeling kan zijn.

IS EEN CADEAUTJE OF EXTRA OPSTUREN EEN GOED IDEE?

Eigenlijk niet, geschenkjes opsturen of geld geven aan je petekind, daar zijn we mee gestopt. Cadeautjes geven teveel aanleiding tot spanningen met andere kinderen of gezinnen in de gemeenschap. Dit trachten we ten allen tijden te vermijden. 

Het is heel hartverwarmend dat je een keer iets extra wil doen voor bijvoorbeeld de verjaardag van je petekind maar we kregen hierover heel wat bemerkingen van onze directie en ook tijdens onze bezoeken werden we hier vaker over aangesproken. 
Het zorgt voor een soort wrevel, jaloezie onder kinderen en ouders.  Het lijkt alsof je een ‘betere’ padrino hebt wanneer je individueel nog cadeautjes krijgt. Het wordt door sommige van deze leerlingen en ouders als niet eerlijk beschouwd.
We begrijpen de leerlingen en ouders maar we begrijpen ook de padrinos die een keer iets extra willen doen voor hun petekind. Vanaf schooljaar 2019 hebben we het over een andere boeg gegooid en zorgen we ervoor dat het idee van ‘betere’ padrino uit de wereld wordt geholpen. Elke peetouder is een schat die even waardevol is voor ons project en de leerlingen!

Wat kan je dan wel extra doen?

Maandelijks zullen we in de lagere school een verjaardagsfeest organiseren. De leerlingen die verjaren in de voorbije of de aankomende maand worden dan in de spreekwoordelijke bloemetjes gezet met een kleine attentie. 
Op die manier krijgt iedereen aandacht voor zijn of haar verjaardag en voelt niemand zich gepasseerd.
Ook tijdens onze jaarlijkse kerstfeest en aan het begin van het schooljaar ontvangt elk kind een cadeautje.

Wil je voor de verjaardag, voor het kerstfeest of het welkomspakketje van je petekind iets extra storten? Dan vinden we dat prettig, Je bijdrage geeft eveneens recht op een fiscaal attest en zullen we gebruiken voor de aankoop van attenties voor al onze leerlingen. 

KAN IK MIJN PETEKIND ONTMOETEN?

Dat kan op een manier die jij wenst en natuurlijk mits de juiste afspraken. Onze voorkeur gaat uit om dit te doen tijdens onze eigen georganiseerde reis maar ben jij een echte plantrekken kan je ook je rugzak inpakken voor een eigen avontuurlijke tocht.

INFORMATIEOVER ONZE REIZEN (link)

BETAAL MIJN PETEKIND SCHOOLGELD?

Dat kan, sommige leerlingen van onze eigen school betalen “iets” van schoolgeld. `Op deze manier vermijden we dat de school als een soort “kinderopvang” bekeken wordt door niet gemotiveerde ouders. Het is gratis en bovendien worden de kinderen er goed ‘geswagneerd’… .
Niet leuk als deze leerlingen de plaats innemen van wel gemotiveerde leerlingen en gezinnen. Het zijn ook deze niet gemotiveerde leerlingen die snel zonder resultaat afhaken. En dan moeten wij jou als padrino teleurstellen. Dat vinden we niet prettig.
Belangrijk is dat je weet dat het bepalen van schoolgeld afhankelijk is van de situatie van de leerling. Het niet kunnen betalen van schoolgeld mag nooit een reden kan zijn om een leerling te weigeren. Zo zijn er heel wat leerlingen die niets betalen.
De hoofddoelstelling van ’t Mayakind van Nu is en blijft “gratis” onderwijs organiseren voor de allerarmsten!
Maar hoe kan je nu iets gratis noemen als er sommige moeten betalen?
Wel, na een evaluatie van onze sociaal assistente wordt er aan een deel van onze leerlingen een kleine bijdrage gevraagd. Omdat we niet willen raken aan het principe van gratis onderwijs gaat elke quetzal die een behoeftige leerling betaalt integraal naar het sociaal fonds van de school (Asistencia Social). Het wordt dus niet gebruikt voor de schoolwerking maar vloeit rechtstreeks terug naar leerlingen die er de meeste nood aan hebben.

Op die manier slaan we twee vliegen in één klap: 
De school kan het probleem met niet-gemotiveerde ouders en leerlingen beter oplossen en we leggen voorzichtig de eerste bouwstenen naar solidariteit, zo worden leerlingen in nood niet alleen geholpen door de Belgische sponsors maar ook door de bijdrages van hun medeleerlingen.

WAT ALS MIJN PETEKIND STOPT?

Dat is niet leuk, dat begrijpen we maar al te goed maar soms gebeurt het toch. Je petekind komt niet meer opdagen op school en je krijgt van ons een briefje met de vraag of je een andere leerling wil steunen. 
Het is normaal dat je je dan de vraag stelt of je steun wel nut gehad heeft en of een nieuw petekind nemen wel een goed idee is? 
Elk jaar zijn er weer kinderen die onderweg afhaken. Soms door een verhuis, de andere keer omdat de ouders vinden dat school tijdverspilling is en dat hun kind oud genoeg is om te gaan werken. 
Maar is het een goed idee om verder te steunen en positief te antwoorden op onze vraag voor een nieuw petekindje? Natuurlijk is het dat! 

De groep waar ’t Mayakind van Nu zich op concentreert is niet de meest stabiele groep, dat weten we. Makkelijke leerlingen zijn die leerlingen die het thuis goed hebben, die ouders hebben met een diploma en een goeie job. Onze groene leerlinge dus die geen steun en begeleiding nodig hebben. 
We kunnen als organisatie geen 100% succes hebben en elke getalenteerde leerling die moet stoppen met studeren zien we als een verlies.
Daarom proberen we via ons sociaal fonds de arme families zo goed mogelijk te steunen om hun kinderen te motiveren om goede resultaten te halen en regelmatig naar school te komen.

Van de directie van de school wordt gevraagd om de leerlingen goed op te volgen en snel te bezoeken van zodra iemand afwezig blijft. Zo kunnen er leerlingen toch nog “gered” worden van een analfabetisch leven zonder diploma. 
Soms is het dweilen met de kraan open, maar wees gerust. Dankzij mensen zoals jij stroomt de kaan jaar na jaar minder hard!

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN OM EEN FISCAAL ATTEST TE ONTVANGEN?

 • Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van ’t Mayakind van Nu. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis) of de code vermeld op onze correspondentie.
 • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst of promotionele aandacht.
 • Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
 • Je gift moet minimaal 40 euro op jaarbasis bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.

WANNEER ONTVANG IK MIJN FISCAAL ATTEST?

Een fiscaal attest ontvang je automatisch binnen de eerste 3 maanden van een nieuw jaar. Bij je attest ontvang je telkens ons jaaroverzicht met daarin een overzicht van hoe de gedoneerde gelden besteed werden. Verder vind je in deze brochure informatie over de school, de leerlingen en onze VZW.

HOEVEEL BETAAL IK EFFECTIEF NA MIJN FISCALE VOORDEEL?

Je krijgt dus een fiscaal voordeel van 45 % op het totale gestorte bedrag (indien dit jaarlijks meer dan 40 euro is).
Betaal je bijvoorbeeld als padrino maandelijks € 30 ontvang je een fiscaal attest van € 360 (€ 30 x 12 maanden).
Uw gift kost in werkelijkheid slechts € 198 na een fiscale aftrek, € 162 korting ofwel 45% van de bijdrage).

Korting krijgen van vadertje staat, wat leuk :-)

Gift45% belastingsvoordeelNetto gift
€ 40€ 28€ 22
€ 100€ 45€ 45
€ 360€ 162€ 198
€ 540€ 243€ 297

 

Opgelet: Opbrengsten van (inzamel)acties geven eveneens geen recht op een fiscaal attest.

Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.