FONDO CARRERA

Met dit fonds steun je onze verder studerende leerlingen. De bijdrages van onze padrino XL's zijn immers onvoldoende om alle kosten te betalen. Bovendien heeft niet elke leerling een padrino XL (voel je je geroepen?).
Per leerling en per gekozen studierichting wordt bekeken wat de noden zijn.
Je zorgt ermee voor dat leerlingen met onvoldoende financiële middelen toch betalend hoger onderwijs kunnen volgen. Wij springen bij waar nodig, van busvervoer tot schoolmateriaal en inschrijvingsgelden.

Het gemiddelde bedrag dat wordt besteed aan een student die verder studeert bedraagt ongeveer 400
euro per jaar.

Prijs per maand
€ 15
Prijs per jaar
€ 180

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN OM EEN FISCAAL ATTEST TE ONTVANGEN?

  • Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van ’t Mayakind van Nu. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis) of de code vermeld op onze correspondentie.
  • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst of promotionele aandacht.
  • Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
  • Je gift moet minimaal 40 euro op jaarbasis bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.

WANNEER ONTVANG IK MIJN FISCAAL ATTEST?

Een fiscaal attest ontvang je automatisch binnen de eerste 3 maanden van een nieuw jaar. Bij je attest ontvang je telkens ons jaaroverzicht met daarin een overzicht van hoe de gedoneerde gelden besteed werden. Verder vind je in deze brochure informatie over de school, de leerlingen en onze vzw.

HOEVEEL BETAAL IK EFFECTIEF NA MIJN FISCALE VOORDEEL?

Je krijgt dus een fiscaal voordeel van 45 % op het totale gestorte bedrag (indien dit jaarlijks meer dan 40 euro is).
Betaal je bijvoorbeeld als padrino maandelijks € 20 ontvang je een fiscaal attest van € 240 (€ 20 x 12 maanden).
Uw gift kost in werkelijkheid slechts € 132 na een fiscale aftrek (€ 108 korting ofwel 45% van de bijdrage).

Korting krijgen van vadertje staat, wat leuk :-)

Gift45% belastingsvoordeelNetto gift
€ 40€ 18€ 22
€ 100€ 45€ 55
€ 240€ 108€ 132

 

Opgelet: giften die je via een derde partij zoals Facebook doet (bijvoorbeeld voor iemands verjaardag), geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingaftrek te bekomen.
Opbrengsten van (inzamel)acties geven eveneens geen recht op een fiscaal attest.

Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.