Stel een testament op

Een testament, soms zinvol om er nu al eens bij stil te staan. Heb je er al eens aan gedacht om een goed doel op te nemen in jouw laatste wilsbeschikking? Op die manier kan je het verschil maken, ook als je er zelf niet meer bent.

Raadpleeg je notaris

Wens je hierover meer informatie is het belangrijk je notaris, of een vertrouwenspersoon bij de bank te raadplegen. Alleen zij gaan effectieve stappen kunnen ondernemen om je testament op te starten. 
Zij zijn ook de mensen die jou op een betrouwbare en correcte manier kunnen informeren.
Elke situatie is immers uniek.

Meer informatie vind je eveneens terug op mijntestament.be

Afschaffing duolegaat

Het feit dat de Vlaamse regering in haar begroting besparingen heeft opgenomen n.a.v. de afschaffing van het duolegaat vanaf 2021 zorgt momenteel voor heel wat onzekerheid.

Wat doe je het best?

Het antwoord is niet zo simpel, in die zin dat er een heel grote onzekere factor is: het ogenblik waarop je komt te overlijden.

Voor wie al een testament heeft opgesteld met een duolegaat:

Als je overlijdt nog vóór de nieuwe Vlaamse wetgeving van kracht is, zal je duolegaat geldig zijn.
Als je daarna overlijdt, zullen je erfgenamen geen belastingvoordeel overhouden aan je testament. Maar het is nog niet duidelijk wie hoeveel zal moeten betalen.
Je kunt uiteraard overwegen om een nieuw testament op te maken waarin je een “best friend” aanduidt voor wie het tarief geldig in rechte lijn moet worden toegepast. Alleen kun je dat momenteel nog niet doen. Want als je overlijdt nog vóór de nieuwe regels van kracht zijn, zal die beste vriend erfbelasting betalen volgens de huidige regels, dus tegen een zeer hoog tarief.

Voor wie een testament met een duolegaat aan het overwegen was:
Wacht beter af tot de precieze regels gekend zijn. Tenzij de zaak dringend is omwille van je gezondheidstoestand.

(Bron: Test-aankoop.be)