Thuiswerkjes voor onze leerlingen

21 mei 2020 - Nieuws

 

Hoelang de scholen nog gesloten zullen blijven in Guatemala is momenteel niet duidelijk. Net zoals in België verandert de situatie van week tot week. We hopen echter wel dat de scholen snel terug open kunnen en dat we onze leerlingen terug kunnen ontvangen in onze school.

Tot die tijd hebben we ons geëngageerd om afstandsonderwijs te organiseren, dit verloopt vlot, taakjes worden op afgesproken tijdstippen opgehaald op school of thuisgebracht bij de leerlingen. Leraars zorgen voor de verdeling, opvolging en verbetering ervan.

Leuk is ook dat onze leerlingen op initiatief van het personeel begonnen zijn met het maken van een naaiwerkje om de padrino's te bedanken voor de steun die ze mochten ontvangen in deze moeilijke tijden.

De school heeft een patroon gemaakt dat nu door de leerlingen thuis ingenaaid wordt. Hoe en of we deze werkjes ooit in België krijgen is voor ons nog koffiedik kijken maar het initiatief op zich is al heel mooi. Zullen we afspreken dat we ons best zullen doen om alles hier te krijgen van zodra dit terug kan?

Bekijk de foto's van onze ijverige leerlingen een keer, misschien vind je je eigen petekind wel terug.