Startpakketjes

07 januari 2021 - Nieuws

 

Om goed te werken heb je gereedschap nodig. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen over alle tools beschikken die ze nodig hebben om er stevig in te vliegen. Ook dit jaar kreeg elke leerling een welkomstpakket met boekjes, stiften, potloden, …. Op die manier proberen we ernaar te streven om het onderscheid tussen heel arm, arm en minder arm tot een minimum te beperken. Met deze pakketjes onder de arm maken al onze leerlingen op dat vlak alvast een identieke start! En de mama's, die waren paraat om alles Coronaproof af te halen!