Overzicht 2019

23 januari 2020 - Nieuws

 

Ook naar inkomsten toe was 2019 een bijzonder succesvol jaar. Het blijft ons ontroeren dat we op de steun van zoveel mensen kunnen rekenen. 
Als organisatie doen we elke dag ons best om onze werkingskosten zo laag mogelijk te houden, eigenlijk zijn we van oordeel dat elke euro die gestort wordt voor het project ook naar ginder moet gaan. Met de nodige fierheid en wat pluimen voor Gust zijn gierigheid is het ons ook dit jaar gelukt om de werkingskosten te betalen met de extra acties die we zelf organiseren (Molenfeesten, Mayawinkeltje, Mayabrunch). Dit kan natuurlijk enkel en alleen door met waardevolle vrijwilligers te werken!
De totale werkingskost (gele vakken) van onze organisatie zit daarmee mooi onder de 3%, niet slecht als je weet dat dit wettelijk onder de 20% moet blijven om fiscale attesten te mogen uitreiken. De andere kosten, zoals fondsenwerving, internationale over- schrijvingen, aankopen voor activiteiten, reiskosten naar het project horen wettelijk niet bij de werkingskost van een vzw.

Onze cijfers laten zien dat we in 2019 met verlies gewerkt hebben, geen paniek, onze spaarrekening kan dit aan. 
Toch zullen we voor 2020 op zoek moeten gaan naar extra budgetten, omwille van een stijging van de lonen van onze leerkrachten (een stijging die we terecht vinden). Ook door de steeds groter wordende groep beursstudenten zullen de kosten hoger zijn dan de geschatte inkomsten.
 

Financieel overzicht 2019

 

Wat gebeurde er met het geld in Guatemala?
Meer dan 172.000 € vertrok er richting Guatemala in 2019. Buiten heel wat kleine uitgaven (schoolboeken, kantoormateriaal, elektriciteit, water,…) zijn er 4 grote slokoppen. De lonen van onze 39 personeelsleden ter plaatse zijn onze grootste wederkerende kosten met 101.700 €. Maar wat ben je met een school zonder waardevolle leerkrachten :-).
Ons sociaal project kon in 2019 beschikken over 19.366 €, 
de aankoop van trainingspakken en schoenen voor de leerlingen zit hier inbegrepen maar ook de bijstand aan families, medicatie, dokters- en ziekenhuiskosten, kledij en de betaling van de begrafenis voor Nataly, één van onze leerlingen die na een spijtig ongeval overleed.

Investeringen waren er dit jaar ook. Het vernieuwen van het computerlokaal, de bouw van een sociaal secretariaat, een aansluiting op het nieuwe waterleidingnet, de restauratie van het sanitair, het vernieuwen van het meubilair in de kleuterklas, aankoop van vuilnisbakken en de aanleg van kunstgras onder de speeltoestellen. De facturen liepen op tot 15.900 €.
Tenslotte betaalden we 15.600 € aan onze beursstudenten voor hun studiekosten.