Corona in Guatemala

22 maart 2020 - Nieuws

 

Net zoals in de rest van de wereld zijn in Guatemala ook de eerste gevallen van mensen met het Coronavirus gekend.
Van de directie kregen we op 15 maart te horen dat er een eerste besmetting was. 
De dag nadien zijn er in Guatemala onmiddellijk strenge maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Zo zijn alle scholen, kerken en openbare gebouwen gesloten en mogen er geen bijeenkomsten meer georganiseerd worden.
Ook de grenzen werden gesloten en alle vliegverkeer werd verboden. Er is ook een verbod om nog buiten te komen tussen 16u en 4u.

De straten blijven leeg en er zijn geen kindergeluiden te horen in de school.

Als organisatie kunnen we van hieruit niet veel doen, enkel hopen dat het land niet te erg getroffen wordt. 
Een grote uitbraak van dit virus zal een catastrofe zijn voor een bevolking die niet beschikt over een degelijk medisch vangnet.
Een positief punt hierin is dat Guatemala met zijn 16,5 miljoen inwoners de jongste bevolking van Latijns Amerika heeft: 56% is tussen 0-24 jaar, 34% is 25-54 jaar en 10% is 55 of ouder (cijfers 10/2018).

De directie van de school kreeg van ons de opdracht om de opgelegde regels van de overheid strikt op te volgen.
Om in contact te kunnen blijven werd er thuis internet voorzien voor de directieleden en onze sociaal assistente.

En hoewel het volledige lerarenkorps werkloos thuiszit zullen ze gedurende deze crisis hun normale loon blijven ontvangen.

Onze sociaal assistente kreeg de opdracht ons onmiddellijk te verwittigen over families die in de problemen raken door deze crisis. Mocht dit het geval zijn dan zullen we onze financiële hulp optrekken om aan deze noden tegemoet te komen.