Bedankt Stad Geel

24 augustus 2020 - Nieuws

 

Stad Geel, in deze moeilijke tijden wereldwijd maakten jullie toch extra middelen vrij voor projecten in het Zuiden. Gebieden waar de leefomstandigheden sowieso al moeilijker zijn voor de meeste mensen, laat staan als ze ook nog eens getroffen worden door deze Corona-crisis. ’t Mayakind van Nu wil jullie van harte bedanken voor de mooie som van 2511,36€ die wij op onze rekening gestort kregen.

Met een deel van dit bedrag kon onze sociaal assistente Lydia voedselpakketten en noodhulpgoederen aankopen die ze dan aan de families van onze leerlingen bezorgde. Op die manier proberen wij hen vanuit België doorheen deze bijzondere zware periode te loodsen.

In het bijzonder een woordje van dank voor Liesbeth Houtmeyers die er steeds voor zorgt dat ons project in de aandacht komt te staan bij de burgemeester en het schepencollege die op hun beurt de goedkeuring geven voor een financiële ondersteuning voor onze Guatemalteekse families in Comalapa.

De stad Geel is eveneens de moeite om een keer te bezoeken