ASISTENCIA MÉDICA

ASISTENCIA MÉDICA

Een bijdrage aan dit fonds ondersteunt onze leerlingen voornamelijk op medisch gebied. Door het ontbreken van een sociale zekerheid in Guatemala zijn noodzakelijke ingrepen of behandelingen voor sommige van onze leerlingen te duur.
Vaak worden ze hierdoor niet uitgevoerd of te lang uitgesteld hetgeen de situatie er vaak alleen maar complexer op maakt. ’t Mayakind van Nu helpt door medische behandelingen volledig of gedeeltelijk te betalen voor leerlingen van de school.

Met dit fonds steun je verder ook ons project rond mondhygiëne, alle leerlingen van de lagere school krijgen een tandenborstel en tandpasta. Dagelijks is er een verplicht moment op school voor het gezamenlijk poetsen van de tanden.

Prijs per maand
€ 5
Prijs per jaar
€ 60

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN OM EEN FISCAAL ATTEST TE ONTVANGEN?

  • Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van ’t Mayakind van Nu. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis) of de code vermeld op onze correspondentie.
  • Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst of promotionele aandacht.
  • Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
  • Je gift moet minimaal 40 euro op jaarbasis bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden.

WANNEER ONTVANG IK MIJN FISCAAL ATTEST?

Een fiscaal attest ontvang je automatisch binnen de eerste 3 maanden van een nieuw jaar. Bij je attest ontvang je telkens ons jaaroverzicht met daarin een overzicht van hoe de gedoneerde gelden besteed werden. Verder vind je in deze brochure informatie over de school, de leerlingen en onze VZW.

HOEVEEL BETAAL IK EFFECTIEF NA MIJN FISCALE VOORDEEL?

Je krijgt dus een fiscaal voordeel van 45 % op het totale gestorte bedrag (indien dit jaarlijks meer dan 40 euro is).
Betaal je bijvoorbeeld als padrino maandelijks € 30 ontvang je een fiscaal attest van € 360 (€ 30 x 12 maanden).
Uw gift kost in werkelijkheid slechts € 198 na een fiscale aftrek, € 162 korting ofwel 45% van de bijdrage).

Korting krijgen van vadertje staat, wat leuk :-)

Gift45% belastingsvoordeelNetto gift
€ 40€ 28€ 22
€ 100€ 45€ 45
€ 360€ 162€ 198
€ 540€ 243€ 297

 

Opgelet: Opbrengsten van (inzamel)acties geven eveneens geen recht op een fiscaal attest.

Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.