Fiscaal voordeel

’t Mayakind van Nu is erkend om zelf financiële attesten op te maken.
Bij het fiscaal attest (dat telkens in het begin van het jaar verzonden wordt) ontvang je telkens ons jaaroverzicht met daarin een overzicht van hoe de gedoneerde gelden besteed werden. Verder vind je in deze brochure informatie over de school, de leerlingen en onze vzw.

Voorwaarden

Je hebt recht op een fiscaal attest indien aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  1. Je stort je gift rechtstreeks van jouw rekening op een van de rekeningen van ’t Mayakind van Nu. Je vermeldt daarbij als mededeling ‘gift’, een andere vrije mededeling (bijv. n.a.v. een gebeurtenis) of de code vermeld op onze correspondentie.
  2. Je ontvangt geen tegenprestatie voor jouw gift. Een tegenprestatie kan zijn: deelname aan een activiteit of tombola, toegang tot een concert of gebouw, levering van een goed of dienst of promotionele aandacht.
  3. Het gestorte bedrag komt alleen van jou en vertegenwoordigt dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling.
  4. Je gift moet minimaal 40 euro op jaarbasis bedragen. Het bedrag van 40 euro kan samengesteld zijn uit verschillende giften, zolang ze maar in hetzelfde kalenderjaar gestort werden. 

Een voorbeeld

Je krijgt dus een fiscaal voordeel van 45 % op het totale gestorte bedrag (indien dit jaarlijks meer dan 40 euro is).
Betaal je bijvoorbeeld als padrino maandelijks € 20 dan ontvang je een fiscaal attest van € 240 (€ 20 x 12 maanden).
Je gift kost je in werkelijkheid slechts € 132 na een fiscale aftrek (€ 108 korting ofwel 45% van de bijdrage).

Korting krijgen van vadertje staat, wat leuk :-)

Gift 45% belastingsvoordeel Netto gift
€ 40 € 18 € 22
€ 100 € 45 € 55
€ 240 € 108 € 132

Opgelet: giften die je via een derde partij zoals Facebook doet (bijvoorbeeld voor iemands verjaardag), geven geen recht op een fiscaal attest om een belastingaftrek te bekomen.
Opbrengsten van (inzamel)acties geven eveneens geen recht op een fiscaal attest.

Meer info hierover vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.